فراخوان مشارکت در مگاپروژه تولید بذر هیبرید گیاهان دارویی و معطر

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس با همکاری واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران (تهران مرکزی، علوم و تحقیقات، یادگار امام شهر ری، ورامین، ملارد و فیروزکوه) و معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی برای اجرای پروژه ی تحقیقاتی و تولیدی “بذور هیبرید و مرغوب گیاهان دارویی استراتژیک”، نیاز به مشارکت مادی و یا سرمایه گذاری (مطابق با قوانین نظام جمهوری اسلامی و ضوابط دانشگاه) دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات جلسه حضوری یا آنلاین توسط مجریان و همکاران طرح برای ارائه ی B.P و مشخصات فنی طرح و دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات ارزنده علاقه مندان به مشارکت، ترتیب داده خواهد شد.