مدرس: دکتر سید علی مصطفایی

دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی

سرفصل های دوره

ویژه

نحوه برگزاری

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی در واحد شهرقدس برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری

تئوری: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

تئوری: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

عملی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

هزینه ثبت نام:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره:

۸ ساعت (۴ ساعت تئوری و ۴ ساعت عملی)

ساعت برگزاری تئوری: ۱۴-۱۶     عملی: ۱۲-۱۶

شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

۰۱۱۵۸۶۰۷۰۵۰۰۲

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

متقاضیان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره واتساپ ۰۹۳۶۵۰۴۲۶۸۱ تماس حاصل نمایند.