شرح خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، تولیدی و مشاوره ای در زمینه گیاهان دارویی و معطر، صنایع غذایی و بهداشت مواد عذایی

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس آماده پذیرش ارائه انواع: خدمات آزمایشگاهی – تحقیقاتی، مشاورهای در زمینه تولید ارگانیک و فرآوری گیاهان دارویی و معطر، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی به شرح جدول ذیل میباشد. به دانشجویان، اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای انجمن گیاهان دارویی و شبکه گیاهان دارویی تخفیف های ویژه ای اعطاء میشود.

ردیفخدمات نرخ بستگی به گیاه و تعداد نمونه توضیحات
۱اسانس گیری به روش کلوینجر و میکروکلوینجر ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ ریال-
۲عصاره گیری به روش های مختلف (ماسراسیون، سوکسله، پرکولاسیون و غیره) ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال دلیل تنوع قیمت مربوط به نوع حلال و تعداد نمونه است
۳جداسازی و تغلیط عصاره با استفاده از روتاری در خلا ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال -
۴خشکاندن به روش فریز درایر Freeze dryer ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر ساعت
۵تجزیه اسانس با استفاده از GC/MS با محاسبه RI ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال دستگاه مورد استفاده Agilent Technologies
۶تجزیه اسانس با استفاده از GC/FID ۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ ریال دستگاه مورد استفاده Shimadzu
۷تعیین میزان ماده موثره یا ترکیبات ثانویه عصاره یا اسانس به روش HPLC ۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ ریال دلیل تنوع قیمت مربوط به نوع استاندارد و تعداد نمونه است.
۸تعیین میزان ترکیبات فنل، کارتنوئید، فلاونوئیدها، تانن، کلروفیل، پروتئین، اسیدهای چرب و غیره ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال دلیل تنوع قیمت مربوط به نوع استاندارد، نوع ترکیب و تعداد نمونه است.
۹تعیین خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره یا اسانس به روش های مختلف DPPH, TEAC, FRAP ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال دلیل تنوع قیمت مربوط به آزمون آنتی اکسیدانت و تعداد نمونه است.
۱۰خاصیت ضد میکروبی (دیسک و MIC و MBC) ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ ریال -
۱۱آنالیز فیزیکی و شیمیایی آب و خاک -بستگی به نوع آزمایش، نوع خدمات، قیمت استاندارد و غیره دارد.
۱۲تهیه انواع بذر و نشاء مرغوب گیاهان دارویی و معطر با توافق طرفین-
۱۳ارائه خدمات مشاوره در جهت کاشت و پرورش ارگانیک و فرآوری گیاهان دارویی و معطر با توافق طرفین-
۱۴ارائه خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفی با توافق طرفیندر دست اخذ استاندارد ISO17025
۱۵برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های مهارتی و کارآفرینی با توافق طرفین-
۱۶مشاوره و همکاری در برگزاری رویدادهای کسب و کار با توافق طرفین(استارتاپ ویکند، استارتاپ ستاب، ایده شو و غیره)
۱۷مشاوره در زمینه تهیه و اجرای طرح های اقتصادی در خصوص کشت و صنعت گیاهان دارویی با توافق طرفینتهیه طرح توجیهی – فنی و اقتصادی و مشاوره در اجرای طرح های اقتصادی

فرم درخواست خدمات

خواهشمند است فرم زیر را جهت درخواست خدمات تکمیل فرمایید.

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.