رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “طراحی گرافیک محیطی و توسعه صنعت گردشگری شهری” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

Email: masoudmojaveriagah@gmail.com

اخرین مهلت ارسال ایده ها: ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰