وظایف

وظایف مرکز تحقیقات

  1. انجام طرح‌های پژوهشی، کاربردی وتوسعه ای در زمینه علوم گیاهی کشاورزی، صنایع غذایی،  شیمی دارویی، داروسازی و گرایشهای وابسته به آنها
  2. پیگیری طرح‌های پژوهشی تا پایان مرحله نیمه صنعتی و صنعتی
  3. بررسی و شناسایی و کمک به رفع نیازهای تحقیقاتی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه گیاهان دارویی
  4. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرح های تحقیقاتی
  5. ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط
  6. ایجاد ارتباط مطلوب با متخصصان و مبتکران مراکز علمی و پژوهشی کشور و فراهم نمودن امکانات لازم در جهت به ثمر رساندن اهداف مرکز تحقیقات
  7. بهره گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفتهای علمی در کلیه مراحل پژوهشی در جهت توسعه اهداف مرکز تحقیقات
  8. تدوین و ارائه آموزش های علمی– کاربردی و دوره های عالی پژوهشی با همکاری دانشگاه ها
  9. برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی، برگزاری همایش ها و کنفرانس
  10. انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی …..