باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد شهرقدس با همکاری مرکز تحقیقات گیاهان دارویی واحد شهرقدس برگزار می کند:

دکتر امید مرادی

 • عضو هیئت علمی و دانشیار گروه شیمی
 • مدیر مسئول و ادیتور مجله نانوساختارها در شیمی (ناشر Springer)
 • جزء منتخبین دو درصد دانشمندان برتر دنیا در سال های ۲۰۲۰ و ۲۲۰۱

دکتر زهرا خلج

 • عضو هیئت علمی و استادیار گروه فیزیک
 • دکتری فیزیک نانو
 • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان شهرقدس
 

ویژه:

 • دانشجویان همه رشته ها
 • فارغ التحصیلان دانشگاهی
 • علاقه مندان و داوطلبین آزاد

مدت دوره:

 • ۸ ساعت (یک جلسه حضوری)

تاریخ برگزاری: 

 • ۱۸ آذر ۱۴۰۰

هزینه کارگاه:

آزاد: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

دانشجویان شهرقدس: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان: ۱۵۰,۰۰۰ تومان

پست های توصیه شده