مدرس: دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی

استاد پایه ۲۳ رشته گیاهان دارویی و معطرو علوم گیاهی از دانشگاه ایالتی ماساچوست آمریکا

جزو منتخبین ۲ درصد دانشمندان جهان در سال ۲۰۲۰

ویژه

نحوه برگزاری

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی در گلخانه و کلکسیون مرکز تحقیقات گیاهان داروییواحد شهرقدس به صورت حضوری برگزار میگردد.

مدت دوره:

۱۶ ساعت

هزینه ثبت نام:

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شماره حساب جهت واریز وجه: ۰۱۱۱۰۱۶۵۱۵۰۰۸

شناسه واریز: ۱۵۰۰۸۹۳

به نام درآمدهای مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت

متقاضیان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس های ذیل مواجعه نموده و پیام ارسال نمایند.