کارگاه دوره های مولکولی (بهمن ماه ۱۴۰۰)


مدرسان:

دکتر زهرا بم زاده  (دکترای تخصصی میکروبیولوژی، عضو هئیت علمی گروه میکروبیولوژی)

دکتر سید علی مصطفایی   (دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی، مدرس دانشگاه)

دکتر حسن نوربازرگان   (دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، مدرس دانشگاه)

ویژه

نحوه برگزاری

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی در واحد شهرقدس برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری:

۴ دوره کارگاه های مولکولی در ۴ هفته به ترتیب دوره ها برگزار خواهد گردید.

مدت دوره:

هر دوره به صورت مجزا ۱۶ ساعت به صورت تئوری و عملی می باشد.

هزینه ثبت نام:

هزینه هر کارگاه به صورت مجزا در پوستر لحاظ گردیده است.

 

تخفیف ویژه ۵۰۰/۰۰۰ تومانی:

ویژه افرادی که متقاضی شرکت در تمامی دوره ها هستند.

 

نحوه ثبت نام در کارگاه ها:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

توجه توجه

 

لازم به ذکر است:

 

فیش واریزی را تا روز کارگاه نزد خود نگه داشته و به آقای حامدی کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.