مدرس: دکتر سید علی مصطفایی

دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی

سرفصل های دوره

ویژه

نحوه برگزاری

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی در واحد شهرقدس برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری

تئوری: ۱۴۰۰/۰۹/۰۳

تئوری: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷

عملی: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹

هزینه ثبت نام:

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مدت دوره:

۸ ساعت (۴ ساعت تئوری و ۴ ساعت عملی)

ساعت برگزاری تئوری: ۱۴-۱۶     عملی: ۱۲-۱۶

 

نحوه ثبت نام در کارگاه ها:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

توجه توجه

 

لازم به ذکر است:


فیش واریزی را تا روز کارگاه نزد خود نگه داشته و به آقای حامدی کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.