ایده آرا “عمران، معماری و شهرسازی”رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “عمران، معماری و شهرسازی” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

 

Email: civilidea2022@gmail.com

 

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۰

 
 

ایده آرا “زبان انگلیسی و بازارهای نوین کسب و کارهای دانش پایه”رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “زبان انگلیسی و بازارهای نوین کسب و کارهای دانش پایه” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

تلفن: ۰۹۱۰۸۳۵۵۶۸۰

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰

 
 

ایده آرا “هوش مصنوعی”رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “هوش مصنوعی” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

 

تلفن: ۰۹۳۹۳۷۰۲۳۱۴

 

Email: m.sabri@qodsiau.ac.ir

 

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰

 
 

ایده آرا “بازاریابی”رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “بازاریابی” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

 

Email: Dradibifard@gmail.com

 

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰

 

گیاه تا محصولات طبیعی و فراسودمند و دارورویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

ایده آرا “گیاهان دارویی و معطر”

رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “گیاهان دارویی و معطر” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

 

Email: medicinal.aromaticplants@yahoo.com

 

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰

ایده آرا “زیست پالایی با رویکرد حذف آلاینده های شهری و صنعتی”

رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “زیست پالایی با رویکرد حذف آلاینده های شهری و صنعتی” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

 

لینک ثبت نام و ارسال ایده ها:

https://b2n.ir/n98800

 

Email: qodsunibioremediation@gmail.com

 

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۰

ایده آرا “زیست فناوری و بیوانفورماتیک”

رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه با همکاری و مشارکت “شتاب دهنده زیست فناوری بن دا لب” ایده آرا “زیست فناوری و بیوانفورماتیک” با  اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

 

Email: qodsbiotec.ideara@gmail.com

 

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰

ایده آرا “صنایع غذایی با رویکرد سلامت و ایمنی”

رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس، صفا دشت، ملارد و دانشکده مهارتی اندیشه با همکاری و مشارکت “شتاب دهنده زیست فناوری بن دا لب” ایده آرا “صنایع غذایی با رویکرد سلامت و ایمنی”  با اهدا جوایز ارزنده برگزار می کند.

Email: pajouhesh.safadasht@gmail.com

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۴۷۴۱۴

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰

ایده آرا “ماشین آلات و تجهیزات فناورانه”

رویداد فناورانه گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی با شعار ۱۰۰۰ ایده، ۱۰۰۰ گروه و هسته پژوهشی و ۱۰۰۰ شرکت فناور و
دانش بنیان و فعالیت های خلاقانه

به مناسبت رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای شهرقدس،ملارد، صفادشت و دانشکده مهارتی اندیشه ایده آرا “ماشین آلات و تجهیزات فناورانه” با اهدا جوایز ارزنده به ایده های برتر را برگزار می کند.

Email: technologicalequipment.machine@gmail.com

تلفن: ۰۹۹۱۴۰۷۲۷۷۵

اخرین مهلت ارسال ایده ها : ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۰