اولین گل استارتاپ گل گاوزبان ایرانی

اولین گُل استارتاپ با موضوع گُل گاوزبان ایرانی

اوایل خردادماه ۱۴۰۰

برگزار کنندگان:

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس – شتاب دهنده گیاهان دارویی و محصولات طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس – فرمانداری شهرستان رامسر – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس – معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز رشد واحدهای فناور واحدهای شهر قدس، ملارد و صفادشت

با همکاری:

دفتر گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی – ستاد گیاهان داروی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری – مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رامسر – مدیریت منابع طبیعی شهرستان رامسر – کنسریوم گیاهان دارویی – دانشگاه آزاد اسلامی

محورهای گل استارتاپ

برگزیدگان

به کسب و کارهای برتر امتیازهای ویژه ای به شرح ذیل اعطا خواهد شد

تلفن تماس:

۰۹۱۰۴۹۶۰۷۵۷

تلفن ثابت:

۰۲۱۴۶۸۸۸۳۱۱