اولین وبینار تخصصی پژوهشی فناوری و ترویجی گیاهان دارویی و معطر

اولین وبینار تخصصی پژوهشی فناوری و ترویجی گیاهان دارویی و معطر

محورهای گل استارتاپ

خرداد ماه ۱۴۰۰

همزمان با برداشت گل گاوزبان در منطقه جنت رودبار رامسر

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل علمی – پژوهشی و یا علمی ترویجی به دو زبان فارسی یا انگلیسی:

۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

مقالات برگزیده در یکی از مجلات فارسی یا انگلیسی زبان گیاهان دارویی دانشگاه چاپ خواهد شد.

حداکثر تعداد صفحات مقالات ۱۰ صفحه A4، با فونت نازنین ۱۲ برای فارسی و Times New Roman برای انگلیسی فونت ۱۱ با فاصله دو سطر، حاشیه ها ۲.۵ سانتی متر، اجزای مقاله شامل عنوان (فارسی و انگلیسی)، نام و نشانی نویسندگان (فارسی و انگلیسی) با نشانی دقیق مسئول مکاتبات، چکیده (۲۰۰ کلمه) (فارسی و انگلیسی)، ۵ واژه کلیدی (فارسی و انگلیسی)، مقدمه (منابع جدید با فرمت نام و سال، مانند قاسمی پیربلوطی و همکاران، ۱۳۹۹ و انگلیسی Cracker et al., 2020)، مواد و روش ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری نهایی، منابع (باید انگلیسی تنظیم شوند) برای نمونه:

Ghasemi Pirbalouti, A., Moghaddam, M., and Craker, L., 2020. Phytochemistry of Echium amoenum extract. Journal?, Vol. ?, Page xx-xx.

مبلغ ثبت نام برای دانشجویان: ۲۰۰ هزار تومان و برای سایر شرکت کنندگان: ۳۰۰ هزار تومان

نشانی وبسایت: http://qodsiau.ac.ir

نشانی اینستا: rcmap.qodsiau,ac@

ایمیل: mprc.qods@yahoo.com

تلفن تماس: ۰۹۱۰۴۹۶۰۷۵۷

تلفن ثابت: ۰۲۱۴۶۸۸۸۳۱۱