دوره های دیتاساینس ۱


مدرس:

دکتر نیره ذاغری

دکترای تخصصی هوش مصنوعی

نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

 

 “جهت کسب اطلاعات بیشت می توانید به آیدی تلگرام درج شده در پوستر پیام دهید.”
 
لطفا به دنبال واریز وجه، ثبت نام خود را در بخش “ثبت نام کارگاه های آموزشی” در همین سایت تکمیل نمایید.

توجه توجه

 

خواهشمند است:

 

فیش واریزی را به مسئول ثبت نام کارگاه ها در دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

 

دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی:
 
دانشکده کشاورزی، طبقه ۲، سمت چپ

 

کارگاه آموزشی واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، ژل الکتروفورز و Troubleshooting


مدرس:

دکتر سید علی مصطفایی

دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی

ویژه:

نحوه برگزاری:

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی  برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری و مدت دوره:

 • نیمه اول شهریور ماه ۱۴۰۱
 • ۱۶ ساعت


هزینه ثبت نام:

۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان

 

نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

 

توجه توجه

 

خواهشمند است:

 

فیش واریزی را به مسئول ثبت نام کارگاه ها در دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

 

دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی:
 
دانشکده کشاورزی، طبقه ۲، سمت چپ

 

اولین دوره تابستانه مهارتی گیاهان دارویی

 • برگزاری دوره های مهارتی متنوع برای راه اندازی یک کسب و کار خوب در عرصه گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و زمینه سازی برای پژوهش‌های کاربردی و حل مسئله در راستای گیاهان دارویی به عنوان یک تجارت موفق.

کارگاه کنترل کیفیت حین تولید مواد دارویی (IPQC)


مدرس:

دکتر سید علی مصطفایی

دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی

ویژه:

نحوه برگزاری:

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی  برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری و مدت دوره:

 • نیمه اول خرداد ماه ۱۴۰۱
 • ۱۰ ساعت


هزینه ثبت نام:

۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

 

توجه توجه

 

خواهشمند است:

 

فیش واریزی را به مسئول ثبت نام کارگاه ها در دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

 

دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی:
 
دانشکده کشاورزی، طبقه ۲، سمت چپ

 

کارگاه پروپوزال نویسی


مدرس:

دکتر زهرا بم زاده


عضو هیئت علمی گروه میکروبیولوژی


ویژه:

نحوه برگزاری:

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی  برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری و مدت دوره:

 • نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
 • ۱۰ ساعت


هزینه ثبت نام:

۳۵۰/۰۰۰ تومان

 

نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

 

توجه توجه

 

خواهشمند است:

 

فیش واریزی را به مسئول ثبت نام کارگاه ها در دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

 

دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی:
 
دانشکده کشاورزی، طبقه ۲، سمت چپ

 

کارگاه مقاله نویسی تخصصی در مجلات معتبر با نمایه های ISI، Scopus، ISC


مدرس:

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی


جز فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان و ۱ درصد دانشمندان پر استناد دنیا

"فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی ماساچوست آمریکا"

"استاد پایه ۲۳"


ویژه:

نحوه برگزاری:

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی  برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری و مدت دوره:

 • نیمه دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
 • ۱۶ ساعت


هزینه ثبت نام:

۳۵۰/۰۰۰ تومان

 

نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

 

توجه توجه

 

خواهشمند است:

فیش واریزی را به مسئول ثبت نام کارگاه ها در دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

 
 
دفتر مرکز تحقیقات گیاهان دارویی:
 
دانشکده کشاورزی، طبقه ۲، سمت چپ

کارگاه گیاهان دارویی و کاربرد آنها در پیشگیری و درمان انسان و دام (موردی: حیوانات خانگی یا Pet)


مدرس:

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی


جز فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان و ۱ درصد دانشمندان پر استناد دنیا

"فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی ماساچوست آمریکا"


توجه توجه:

تخفیف ویژه بر ای شرکت کنندگان همزمان این دوره با دوره

"شناخت ترکیبات موثره، اسانس و عصاره گیری"


ویژه:

نحوه برگزاری:

کارگاه به صورت تئوری  برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری و مدت دوره:

 

نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۰

 

۳۲ ساعت تئوری

 


هزینه ثبت نام:

 

آزاد: ۵۰۰/۰۰۰ تومان

دانشجویان: ۳۵۰/۰۰۰ تومان

 تخفیف ویژه شرکت کنندگان ۲ دوره همزمان:


آزاد: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دانشجویان: ۶۵۰/۰۰۰ تومان


نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶ 

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 
 
 

توجه توجه

 

لازم به ذکر است:


فیش واریزی را تا روز کارگاه نزد خود نگه داشته و به آقای حامدی کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

کارگاه شناخت ترکیبات موثره، اسانس و عصاره گیری


مدرس:

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی


جز فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان و ۱ درصد دانشمندان پر استناد دنیا

"فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی ماساچوست آمریکا"


توجه توجه:

تخفیف ویژه بر ای شرکت کنندگان همزمان این دوره با دوره

"گیاهان دارویی و کاربرد آنها در پیشگیری و درمان انسان و دام"


ویژه:

نحوه برگزاری:

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی  برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری و مدت دوره:

 

نیمه دوم بهمن ماه ۱۴۰۰

 

۲۴ ساعت تئوری

۸ ساعت عملی


هزینه ثبت نام:

 

آزاد: ۷۰۰/۰۰۰ تومان

دانشجویان: ۵۰۰/۰۰۰ تومان

 تخفیف ویژه شرکت کنندگان ۲ دوره همزمان:


آزاد: ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

دانشجویان: ۶۵۰/۰۰۰ تومان

 

نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 
 
 
 

توجه توجه

 

لازم به ذکر است:


فیش واریزی را تا روز کارگاه نزد خود نگه داشته و به آقای حامدی، کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

کارگاه مقاله نویسی تخصصی در مجلات معتبر با نمایه های ISI، Scopus، ISC (ویژه دانشجویان دکتری)


مدرس:

دکتر عبدالله قاسمی پیربلوطی


جز فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر جهان و ۱ درصد دانشمندان پر استناد دنیا

"فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی ماساچوست آمریکا"

"استاد پایه ۲۳"


ویژه:

نحوه برگزاری:

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی  برگزار می گردد.


تاریخ برگزاری و مدت دوره:

 • نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۰
 • ۱۶ ساعت


هزینه ثبت نام:

۳۵۰/۰۰۰ تومان

 

نحوه ثبت نام در کارگاه:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

 

توجه توجه

 

لازم به ذکر است:


فیش واریزی را تا روز کارگاه نزد خود نگه داشته و به آقای حامدی کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.

کارگاه دوره های مولکولی (بهمن ماه ۱۴۰۰)

کارگاه دوره های مولکولی (بهمن ماه ۱۴۰۰)


مدرسان:

دکتر زهرا بم زاده  (دکترای تخصصی میکروبیولوژی، عضو هئیت علمی گروه میکروبیولوژی)

دکتر سید علی مصطفایی   (دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی، مدرس دانشگاه)

دکتر حسن نوربازرگان   (دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی، مدرس دانشگاه)

ویژه

نحوه برگزاری

کارگاه در دو بخش تئوری و عملی در واحد شهرقدس برگزار می گردد.

تاریخ برگزاری:

۴ دوره کارگاه های مولکولی در ۴ هفته به ترتیب دوره ها برگزار خواهد گردید.

مدت دوره:

هر دوره به صورت مجزا ۱۶ ساعت به صورت تئوری و عملی می باشد.

هزینه ثبت نام:

هزینه هر کارگاه به صورت مجزا در پوستر لحاظ گردیده است.

 

تخفیف ویژه ۵۰۰/۰۰۰ تومانی:

ویژه افرادی که متقاضی شرکت در تمامی دوره ها هستند.

 

نحوه ثبت نام در کارگاه ها:

 
 
شماره حساب مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
۰۱۱۵۸۶۰۶۰۷۰۵۰۰۲
 

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، بانک صادرات شعبه شهرقدس

 یا
 
شماره کارت بانک صادرات:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۴۵-۴۷۳۸

شناسه واریز: ۰۸۱۸۰۰۰۰۰۰۲۶

به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
 
 

توجه توجه

 

لازم به ذکر است:

 

فیش واریزی را تا روز کارگاه نزد خود نگه داشته و به آقای حامدی کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی تحویل دهید.

عدم تحویل فیش واریزی به مفهوم عدم واریز وجه تلقی شده و ثبت نام شما باطل می گردد.